Pleisteractie en donaties 2021

HELP ONS HELPEN !

Inwoners van Vogelenzang en De Zilk,

Eénmaal per jaar doen wij een beroep op u, gedurende het hele jaar kunt u een beroep doen op de EHBO-ers in onze woonplaats. Zij zullen u te allen tijde met raad, daad en materiaal bijstaan.
Afgelopen jaar heeft de pleisteractie door het Covid-19 pandemie niet plaats gevonden. Ook dit jaar komen wij niet langs de deuren om de enveloppe op te halen. Maar u zult begrijpen dat de kosten gewoon door gaan.
Afgelopen jaar hebben wij veel kosten gemaakt om online cursussen op te zetten. Dit om ervoor te zorgen dat er EHBO’ers worden opgeleid en hun kennis op peil houden. Als er wat gebeurd in of rond u huis wij u kunnen helpen met raad en daad.
Als vereniging krijgen wij geen subsidie en zijn dus volledig afhankelijk van giften. Wij hopen dan ook dat wij van u een gift mogen ontvangen. Deze gift kunt u o.v.v. “Pleisteractie”
overmaken op RABO – bankrekeningnummer NL53 RABO 0306 9589 96 ten name van: Vogelenzang RK E.H.B.O. vereniging St. Camillus.
Voor een vrijwillige bijdrage van U, voor onze EHBO-vereniging zeggen wij bij voorbaat onze hartelijke dank.

Reanimatie en COVID-19

Wij als vereniging krijgen nu de vraag wat de hulpverlener wel of niet moet doen bij de reanimatie en hoe hiermee om te gaan. De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) heeft hiervoor een advies uitgebracht.

Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19 pandemie.

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen. Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners. Dit gaat om medische professionals maar vooral ook om niet medische hulpverleners zoals first responders (waaronder politie, brandweer en burgerhulpverleners) die door de meldkamer ambulancezorg in geval van verdenking van een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis kunnen worden ingezet. Ook is deze vraag van belang indien getuigen van een collaps en/of 112-melders willen en kunnen reanimeren of daartoe worden aangezet door de centralist van de meldkamer ambulancezorg (z.g. telefoon-geleide reanimatie/meldersinstructie).

Aanbevelingen inzet
Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders:

  1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
  2. COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED.
  3. Kinderen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.
  4. Pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing

De volledige adviezen van de NRR kunt u terug vingen op de website van het NRR: https://www.reanimatieraad.nl/news/ onder het hoofdstuk nieuwe Check regelmatig deze site daar het advies continue geëvalueerd wordt en deze gezien de situatie op korte termijnen herzien zal moeten worden.

Corona en onze lessen

In verband met het coronavirus wat zich steeds verder uitbreid en de richtlijnen van het RIVM en Het Oranje Kruis heeft het bestuur en de instructeurs het navolgende besloten:

  • De ledenvergadering van aankomende maandag 16 maart a.s. komt te vervallen en zal worden verplaatst naar het najaar (gelijktijdig met de openingsvergadering van het nieuwe seizoen)
  • De bijscholing les voor de EHAK (EHV aan Kinderen) op 23 maart a.s. komt te vervallen. Deze zal in het najaar worden ingehaald (diploma’s die verlengt moeten worden zullen worden verlengt en deze zullen de komende weken bij de betreffende personen in de brievenbus worden gestopt).
  • Ook de bijscholing lessen van de Reanimatie zullen niet plaats vinden. Deze lessen zullen in het najaar opnieuw worden ingepland  

Dit houdt in dat het EHBO seizoen voor iedereen bij deze dan ook is afgelopen. Laten we hopen dat deze situatie zo snel mogelijk onder controle is en dat we met september weer aan een nieuw EHBO seizoen kunnen beginnen.

Toename brandletsel jonge kinderen

In de Telegraaf was te lezen dat steeds meer jonge kinderen het slachtoffer worden van brandletsel. Weet u wat u moet doen bij brandletsel? Bij de cursus Eerste Hulp Verlening leert u hoe u moet handelen bij brandletsel: wat doe je en wat doe je niet. Veel praktijkgevallen ondersteunen de theorie. Voor de gediplomeerde leden wordt dit onderwerp regelmatig behandeld bij de cursussen voor gevorderden.

Lees hier het artikel.

Wereldrecord reanimeren en defribilleren

Wereldrecord2014ARNHEM (ANP) – Het wereldrecord reanimeren en defibrilleren is op 6 juni 2014 verbroken. Maar liefst 3242 middelbare scholieren hebben meegewerkt aan de recordpoging die in het Gelredome in Arnhem werd gehouden.

Synchroon hebben zij een half uur lang 750 reanimatiepoppen gereanimeerd en gedefibrilleerd. Met deze recordpoging wil de Hartstichting aandacht vragen voor de noodzaak van structureel reanimatieonderwijs op scholen.
De petitie van de Hartstichting is hier te tekenen.