Pleisteractie en donaties 2021

HELP ONS HELPEN !

Inwoners van Vogelenzang en De Zilk,

Eénmaal per jaar doen wij een beroep op u, gedurende het hele jaar kunt u een beroep doen op de EHBO-ers in onze woonplaats. Zij zullen u te allen tijde met raad, daad en materiaal bijstaan.
Afgelopen jaar heeft de pleisteractie door het Covid-19 pandemie niet plaats gevonden. Ook dit jaar komen wij niet langs de deuren om de enveloppe op te halen. Maar u zult begrijpen dat de kosten gewoon door gaan.
Afgelopen jaar hebben wij veel kosten gemaakt om online cursussen op te zetten. Dit om ervoor te zorgen dat er EHBO’ers worden opgeleid en hun kennis op peil houden. Als er wat gebeurd in of rond u huis wij u kunnen helpen met raad en daad.
Als vereniging krijgen wij geen subsidie en zijn dus volledig afhankelijk van giften. Wij hopen dan ook dat wij van u een gift mogen ontvangen. Deze gift kunt u o.v.v. “Pleisteractie”
overmaken op RABO – bankrekeningnummer NL53 RABO 0306 9589 96 ten name van: Vogelenzang RK E.H.B.O. vereniging St. Camillus.
Voor een vrijwillige bijdrage van U, voor onze EHBO-vereniging zeggen wij bij voorbaat onze hartelijke dank.