Diploma

Centraal bij de eerste hulpverlening staat de kwaliteit van de hulpverlener. Iedereen die
15 jaar of ouder is, kan al deelnemen aan een basisopleiding Eerste Hulp. De opleiding wordt gegeven door een instructeur EHV (deze naam is veranderd van E.H.B.O. naar EHV, te weten Eerste Hulp Verlener). Deze wordt als regel bijgestaan door een artsdocent en een lotusslachtoffer. De artsdocent neemt vaak de theorie voor zijn rekening. De Lotusslachtoffer is ervoor opgeleid om ongevallen zo goed mogelijk na te spelen.

Tijdens de opleiding wordt meer aandacht besteed aan het oefenen van praktijksituaties en minder aan theorie. Een eerste hulpverlener moet in werkelijkheid een acute situatie direct herkennen en daarnaar handelen. In sommige situaties telt immers iedere seconde. Daarom het accent op de praktijk!

Bij de basisopleiding EHV komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod:

● Botbreuken

● Brandwonden

● Vergiftiging

● Bewusteloosheid

● Reanimatie

● Verbandleer.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wie slaagt haalt het eenheidsdiploma EHV. Dit is twee jaar geldig. Tijdens deze periode moet de gediplomeerde aantonen dat hij/zij nog steeds voldoende competent is om EHBO te verlenen. Deze competentie moet door middel van het volgen van de vervolg lessen voor gevorderden worden aangetoond.

 

EHBO voor jongeren

Jongens en meisjes van elf, twaalf en dertien jaar kunnen de cursus Jeugd EHBO A volgen. De cursus duurt ongeveer 20 uur. Je leert wat je moet doen bij verwondingen, botbreuken, als iemand flauwvalt of niet meer ademt. Als je het examen haalt, krijg je een getuigschrift Jeugd EHBO A.

De cursus Jeugd EHBO B is voor jongeren van dertien, veertien en 15 jaar, maar
15-jarigen kunnen ook al examen doen voor het officiële diploma. Je hoeft niet eerst A te hebben gevolgd om B te kunnen doen. De cursus bestaat uit vier blokken van ongeveer zes lesuren die over een periode van twee jaar worden gegeven.