Pleisteractie 2022

De pleisteractie, de collecte van onze vereniging, staat weer voor de deur. Dit jaar heeft het bestuur besloten om de enveloppe net als vorig jaar alleen maar weg te brengen en dus niet meer langs de deur te gaan om ze op te halen. Op de enveloppe staat een QR code waarmee de bewoners gemakkelijk een bedrag kan overmaken. Uiteraard is overmaken naar onze bankrekening ook mogelijk.

Binnenkort worden de enveloppen met informatie in De Zilk rond gebracht, Vogelenzang volgt later.

Voorspoedig 2022!

Het afgelopen jaar was een ramp jaar wat de EHBO betreft. In januari 2020 waren we met een basiscursus begonnen en moesten deze in maart door een lockdown weer stoppen. Heel 2020 hebben we jullie niet kunnen bijscholen. Het bestuur had gedacht dat dit in 2021 anders zou worden en dat we in het najaar wel weer de lessen konden gaan opstarten. Gelukkig konden we als vereniging wel de basiscursus weer laten starten met de praktijklessen. Op het laatste moment dreigde dit weer mis te gaan doordat de vrijdag voordat het examen plaats zou vinden de regering alles weer in lockdown liet gaan. Uiteindelijk heeft de Duinpan, de examinatoren en lotus meegewerkt en konden we het examen op een zaterdag houden.

In september heb we jullie laten weten dat we begin 2022 de lessen voor de gevorderden, EHAK en BLS/AED weer zouden gaan oppakken en dat jullie begin december hier het rooster voor zouden ontvangen. Echter jullie zullen begrijpen dat door de onzekerheid van duur van de lockdown we als vereniging nog niet precies kunnen zeggen wanneer we weer les kunnen gaan geven in de Duinpan (ook deze is tijdens de lockdown gesloten). Zodra de Regering weer gaat versoepelen en er meer mogelijk is laten de vereniging dat aan jullie weten.

Ondanks alle ellende van de Covid wil het bestuur jullie toch het allerbeste voor 2022 wensen met veel geluk en uiteraard blijf gezond.

We starten weer op

Nu de regels omtrent het Covid-19 virus wat zijn versoepeld heeft het bestuur besloten om de fysieke lessen in de Duinpan weer te gaan hervatten.

In september maken we de basiscursus af (inclusief examen) voor 13 kandidaten.
Hierna volgt een cursus BLS/AED die reeds gepland stond en na de basiscursus zal worden gehouden.

Voor de gevorderden verwachten wij in januari 2022 te starten. De lessen zullen dan in kleine groepjes (zoals bij de bijscholing BLS/AED) worden gehouden, zodat we maximale aandacht kunnen geven aan de achterstand die jullie hebben opgelopen. Begin december krijgen jullie het rooster en zien jullie in welke groep je bent ingedeeld.

Pleisteractie en donaties 2021

HELP ONS HELPEN !

Inwoners van Vogelenzang en De Zilk,

Eénmaal per jaar doen wij een beroep op u, gedurende het hele jaar kunt u een beroep doen op de EHBO-ers in onze woonplaats. Zij zullen u te allen tijde met raad, daad en materiaal bijstaan.
Afgelopen jaar heeft de pleisteractie door het Covid-19 pandemie niet plaats gevonden. Ook dit jaar komen wij niet langs de deuren om de enveloppe op te halen. Maar u zult begrijpen dat de kosten gewoon door gaan.
Afgelopen jaar hebben wij veel kosten gemaakt om online cursussen op te zetten. Dit om ervoor te zorgen dat er EHBO’ers worden opgeleid en hun kennis op peil houden. Als er wat gebeurd in of rond u huis wij u kunnen helpen met raad en daad.
Als vereniging krijgen wij geen subsidie en zijn dus volledig afhankelijk van giften. Wij hopen dan ook dat wij van u een gift mogen ontvangen. Deze gift kunt u o.v.v. “Pleisteractie”
overmaken op RABO – bankrekeningnummer NL53 RABO 0306 9589 96 ten name van: Vogelenzang RK E.H.B.O. vereniging St. Camillus.
Voor een vrijwillige bijdrage van U, voor onze EHBO-vereniging zeggen wij bij voorbaat onze hartelijke dank.

Reanimatie en COVID-19

Wij als vereniging krijgen nu de vraag wat de hulpverlener wel of niet moet doen bij de reanimatie en hoe hiermee om te gaan. De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) heeft hiervoor een advies uitgebracht.

Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19 pandemie.

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen. Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners. Dit gaat om medische professionals maar vooral ook om niet medische hulpverleners zoals first responders (waaronder politie, brandweer en burgerhulpverleners) die door de meldkamer ambulancezorg in geval van verdenking van een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis kunnen worden ingezet. Ook is deze vraag van belang indien getuigen van een collaps en/of 112-melders willen en kunnen reanimeren of daartoe worden aangezet door de centralist van de meldkamer ambulancezorg (z.g. telefoon-geleide reanimatie/meldersinstructie).

Aanbevelingen inzet
Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders:

  1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
  2. COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED.
  3. Kinderen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.
  4. Pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing

De volledige adviezen van de NRR kunt u terug vingen op de website van het NRR: https://www.reanimatieraad.nl/news/ onder het hoofdstuk nieuwe Check regelmatig deze site daar het advies continue geëvalueerd wordt en deze gezien de situatie op korte termijnen herzien zal moeten worden.