Pleisteractie 2014

Pleisteractie2014

In de tweede week van juni lopen leden van de vereniging de collecte in Vogelenzang. In De Zilk is enkele weken gelden al gecollecteerd.
Eerst zijn de folders en de enveloppen met pleisters rondgebracht en inmiddels worden de enveloppen met een andere inhoud weer bij de bewoners opgehaald. Wij danken de leden voor hun inzet en de bewoners voor hun gulle gift!

Tevens kunt u voor het komende seizoen inschrijven voor diverse cursussen. Hierover kunt u lezen in de folder die huis aan huis verspreid wordt.
Een EHBO-cursus wordt vaak vergoed door een ziektekostenverzekeraar. De vele praktijksituaties die in de cursussen behandeld worden geven u een schat aan ervaring!