Voorspoedig 2022!

Het afgelopen jaar was een ramp jaar wat de EHBO betreft. In januari 2020 waren we met een basiscursus begonnen en moesten deze in maart door een lockdown weer stoppen. Heel 2020 hebben we jullie niet kunnen bijscholen. Het bestuur had gedacht dat dit in 2021 anders zou worden en dat we in het najaar wel weer de lessen konden gaan opstarten. Gelukkig konden we als vereniging wel de basiscursus weer laten starten met de praktijklessen. Op het laatste moment dreigde dit weer mis te gaan doordat de vrijdag voordat het examen plaats zou vinden de regering alles weer in lockdown liet gaan. Uiteindelijk heeft de Duinpan, de examinatoren en lotus meegewerkt en konden we het examen op een zaterdag houden.

In september hebben we jullie laten weten dat we begin 2022 de lessen voor de gevorderden, EHAK en BLS/AED weer zouden gaan oppakken en dat jullie begin december hier het rooster voor zouden ontvangen. Echter jullie zullen begrijpen dat door de onzekerheid van duur van de lockdown we als vereniging nog niet precies kunnen zeggen wanneer we weer les kunnen gaan geven in de Duinpan (ook deze is tijdens de lockdown gesloten). Zodra de Regering weer gaat versoepelen en er meer mogelijk is laten de vereniging dat aan jullie weten.

Ondanks alle ellende van de Covid wil het bestuur jullie toch het allerbeste voor 2022 wensen met veel geluk en uiteraard blijf gezond.

We starten weer op

Nu de regels omtrent het Covid-19 virus wat zijn versoepeld heeft het bestuur besloten om de fysieke lessen in de Duinpan weer te gaan hervatten.

In september maken we de basiscursus af (inclusief examen) voor 13 kandidaten.
Hierna volgt een cursus BLS/AED die reeds gepland stond en na de basiscursus zal worden gehouden.

Voor de gevorderden verwachten wij in januari 2022 te starten. De lessen zullen dan in kleine groepjes (zoals bij de bijscholing BLS/AED) worden gehouden, zodat we maximale aandacht kunnen geven aan de achterstand die jullie hebben opgelopen. Begin december krijgen jullie het rooster en zien jullie in welke groep je bent ingedeeld.

Cursusjaar 2019-2020 is van start gegaan

In september is het nieuwe EHBO seizoen weer van start gegaan.

De cursus voor gevorderden bestaat uit vijf avonden in de maanden september en oktober 2019 en zes avonden in februari en maart 2020. Voorts zijn er bijscholingen voor BHV aan kinderen en BLS/AED in de eerste maanden van 2020.

De volgende cursussen gaan bij voldoende belangstelling van start:
– In oktober 2019: BLS/AED (reanimatie);
– In november 2019: basiscursus EHV aan kinderen
– In januari 2020: basiscursus EHV van start.

Aanmelden? Neem contact op met het secretariaat.

Cursussen voorjaar 2018

De bijscholingsavonden voor gevorderden zijn weer gestart. Ook de basiscursus is in volle gang.

Voor de regio oefenavond is het vanaf dit jaar verplicht om zich aan te melden. Zie hiervoor de mail die de leden hebben ontvangen. Let er op dat 28 februari 2018 de uiterste dag van inschrijving is.

In april volgen de herhalingscursussen reanimatie.